Rengöring av ventilationssystem, rengöring av imkanaler och kåpor

Beställ rengöring av ventilationsanordningarna och rörsystemet för Dina lokaler redan idag!
Mellan den 15 maj 2011 och den 15 november 2012 fick AirSmile OÜ bidrag för anskaffning av anläggningstillgångar från start- och utvecklingsprogrammet för nya företag av Estlands stiftelse för företagsutveckling.
 

För vem?

 • industribyggnader;
 • hotellbyggnader;
 • matställen;
 • handelsbyggnader;
 • byggnader av tjänsteföretag;
 • hälsovårdsbyggnader;
 • byggnader av vårdinstitutioner;
 • utbildnings-, forsknings- och kulturbyggnader;
 • idrotts- och hälsocentra;
 • kontors- och administrationsbyggnader.

Vad ger det?

 • säkrar bättre luftutbyte i lokalerna
 • hälsovådligare arbetsmiljö för personalen
 • minskar halten av skadliga ämnen i den cirkulerande luften
 • bättre utsugning av ånga, rök och lukter
 • efterlevnad av brand- och hälsoskyddskraven
 • skadliga föreningar och smuts avlägsnas från ventilationskanalerna

Varför rengöra?

 • I Estland är rengöring av ventilationssystemet obligatorisk enligt brandskyddskraven. Plikten stadgas i 27§ i den estniska brandskyddslagen. Dessutom kontrolleras renheten av anordningar och system av Estlands hälsonämnd och räddningsverk..
 • Regelbunden rengöring av ventilationssystem och kåpor av storkök säkrar pålitlig brandskydd.
 • Rengöring av ventilationssystemet säkrar en hälsovänlig arbetsmiljö!