Ventilatsiooni puhastus, rasvakanalite ja kubude puhastus

Lase oma ruumide ventilatsioon ja torustikud puhastada juba täna!
15. maist 2011 15. novembrini 2012 aitas AirSmile OÜ-l põhivara soetada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse programm.

AirSmile meedias:

Äripäev, 17.03.2016 / Gasell: AirSmile täitis tühimiku kvaliteetse ventilatsioonipuh…
Postimees, 15.08.2013 / Puhastusfirma: söögikoha ventilatsioonist tuli üle 100 l…

Kellele on vajalik?

 • tööstushooned;
 • majutushooned;
 • toitlustushooned;
 • kaubandushooned;
 • teenindushooned;
 • tervishoiuhooned;
 • hooldusasutustehooned;
 • haridus-, teadus- ja kultuurihooned;
 • spordi- tervisekeskuste hooned;
 • kontori- haldushooned;

Mis see annab?

 • tagate ruumis parema õhuvahetuse
 • tervislikum töökeskkond personalile
 • vähendate õhus ringlevate kahjulike osiste hulka
 • parem auru, suitsu ja lõhnade väljatõmme
 • vastavus tuleohutus- ja tervishoiunõuetele
 • eemaldate ventilatsioonikanalitest kahjulikud ühendid ja saaste

Milleks puhastada?

 • Ventilatsiooni puhastamine on kohustuslik vastavalt tuleohutuse nõuetele. Kohustus tuleneb Tuleohutuse seadusest §27. Samuti kontrollib seadmete ja süsteemide puhtust Tervisekaitse- ja Päästeamet.
 • Suurköökide ventilatsiooni- ja kubusüsteemide regulaarne puhastus ja hooldus tagab kindla tuleohutuse.
 • Ventilatsiooni puhastamine tagab tervisliku töökeskkonna!